Visie

Visie:

Het leven is en blijft een zoektocht. Ervaringen zijn levenslessen, het lichaam is een communicatiemiddel en relaties zijn spiegels. Niet alleen elk individu, maar ook elk team, elke groep, organisatie en samenleving zit in een dergelijke en vergelijkbare zoektocht.

Een prestatie- en resultaatgerichte benadering, gaat regelmatig voorbij aan of loopt vast in de ziekmakende gevolgen. Wanneer de benadering bewust en meer mensgericht wordt, worden de probleem overstegen, doorbroken en opgelost.  Dit heeft een positief effect op de resultaten, de tevredenheid en de gezondheid.

Innerlijk Welbevinden neemt/ik neem dit gegeven mee in het ondersteunen van veranderingsprocessen. Ik analyseer wat de huidige situatie is en gebruikt bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling op een praktische en Aardse wijze, zodat het proces  weer in een doelgerichte en toekomstbestendige beweging komt en zich verder ontwikkeld. Hierbij is het van belang om; de realiteit, de context en de verantwoordelijkheidsverdeling te zien als uitgangspunt, de aanleiding/het probleem te zien als kans en de beoogde verandering als een uitdaging. De situatie is altijd een uitnodiging tot het bijsturen van de koers en het maken van bewuste keuzes, zodat het proces weer in een aangename stroom komt.

De ‘TULP’ is gebaseerd op vier principes, die behulpzaam zijn bij het in beweging brengen van een proces/de stroom (vertrouwen, uniek/onderscheidend mogen zijn, liefde delen/oprechtheid/verbinding en in je kracht staan/evenwicht). De tegenhangers van deze principes, die vaak zorgen voor onvrede, stagnatie, verwarring en verdeeldheid, worden gecreëerd en gevoed door het ego (irreële angst, onecht/teruggetrokken, strijd/dualiteit en onbalans).

‘Het bergpad richting innerlijk welbevinden’ is een praktisch model dat steun en houvast geeft, het maakt inzichtelijk in welke ontwikkelfase het proces zich bevindt en welke fase er op volgt. Ik begeleid met name processen, in de vaak ‘gedwongen’, transformatie van het prestatiegerichte naar het mensgerichte niveau.

De modellen zijn inzichtverhogend, herkenbaar, oordeelvrij en een positieve uitnodiging tot ontwikkeling. Bij organisatie-, team- en groepsveranderingen dragen ze enorm bij aan het creëren van commitment en effectiviteit.