Visie

Visie:

Het leven is een zoektocht. Ervaringen zijn levenslessen, het lichaam is een communicatiemiddel en relaties zijn spiegels. Niet alleen individuen, maar ook organisaties, teams en de samenleving zitten in een dergelijke en vergelijkbare zoektocht.

Zolang we de heelheid in alles en onszelf (nog) niet waarnemen, is onze kijk op de werkelijkheid beperkt en blijven we zoeken. Hardnekkige en ongewenste signalen/symptomen in het heden nodigen ons uit om dieper te kijken dan dat we doorgaans doen of gewend zijn. Door eerlijk en goed te kijken, vergroten we ons bewustzijn. Bewustwording en bewustzijn liggen aan de basis van elke ontwikkeling.

De prestatie- en resultaatgerichte benadering, die in het heden vaak nog dominant is, loopt steeds vaker vast. De ziekmakende gevolgen zijn aan de orde van de dag en vaak schreeuwt de situatie om bewuste aandacht. Wanneer de benadering meer mensgericht wordt, worden vele probleem kleiner, overstegen, doorbroken en/of opgelost.  Dit heeft een positief effect op de resultaten, de tevredenheid en de gezondheid.

Innerlijk Welbevinden neemt dit gegeven mee in het ondersteunen van ontwikkelingsprocessen. Ik analyseer wat de huidige situatie is en gebruikt bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling op een praktische en Aardse wijze. Mijn beweegreden is om het proces weer in een positieve, doelgerichte en toekomstbestendige beweging te brengen. Hierbij is het van belang om; de realiteit, de context en de verantwoordelijkheids-verdeling te zien als uitgangspunt, het ongewenste te zien als kans en de beoogde verandering als een uitdaging. 

De huidige situatie bevat altijd een uitnodiging tot het maken van bewuste keuzes, zodat het proces in een aangename ontwikkelstroom blijft.

 

Middels de TULP-methode maak ik meteen duidelijk hoe ik naar het geheel kijk. In 2016 heb dit beschreven in een compact boekje; ‘Innerlijk Welbevinden’. Ik kan me nog volledig verenigen met de inhoud, het is nog steeds een heel praktisch hulpmiddel en in mijn oprechte beleving staan er geen ‘onwaarheden’ in.  Echter de inhoud is dynamisch en mijn persoonlijke ontwikkeling heeft niet stil gestaan. Zou ik het boekje opnieuw schrijven, dan zal het op meerdere onderwerpen verdiept en verfijnd worden. Deze verdieping staat dus nog niet beschreven, maar neem ik wel mee in mijn persoonlijke ondersteuning.