Visie

Visie:

Elk individu zit in een ontwikkelingsproces, maar ook samenwerkende individuen (relaties, gezinnen, teams, verenigingen, bedrijven, organisaties, systemen en de samenleving) zitten samen in een vergelijkbaar ontwikkelproces. In het verloop van deze ontwikkeling zitten universele fases en we maken meerdere malen een sprong, telkens naar een hoger gelegen fase.

Wanneer we in de chaos belanden, voelen we ons vaak ongelukkig, machteloos, verlamd, verdeeld, eenzaam, geïrriteerd, onrechtvaardig behandeld en/of te kort schieten. We zitten als het ware gevangen in een kringetje, maar zijn niet altijd bij machte om dit zelfstandig en op een gewenste manier te doorbreken. De chaos zit dus meestal niet alleen in de omstandigheden, maar ook in ons hoofd en het vreet energie.

Het is heel menselijk en begrijpelijk dat het ‘drama’ in de chaos regelmatig de overhand krijgt en dat we ongemerkt, ongewild en onbewust, gelukkig meestal tijdelijk, in een ‘slachtofferrol’ terecht komen.

Vanuit mijn visie is chaos vooral een uitnodiging tot ontwikkeling. Hierin wordt ik bevestigd door de universele wet van Orde-Chaos-Orde*. Ontwikkeling gaat zoals gezegd in sprongen waarbij er opeenvolgende fases zijn. De chaos is een fase zonder structuur; de afwezigheid van een middelpunt en daarmee de afwezigheid van samenhang. In een persoonlijke chaos kan je bijvoorbeeld jezelf, je vertrouwen, je eigenwaarde, je ideaal, je toekomstperspectief, je hoop en/of je levensenergie helemaal kwijt zijn. Veel organisaties en systemen verkeren ook in chaos. Zij zijn ook het middelpunt en de samenhang kwijt, ze zijn aan het overleven en proberen zich staande te houden met vaak op angst gebaseerde noodoplossingen. Heel logisch en begrijpelijk, maar hierdoor komen ze steeds meer los te staan van de mens en de omgeving.

Wanneer we ons verzetten tegen de verandering waartoe we worden uitgenodigd, houden we de chaos in stand.

Chaos zie ik als een uitnodiging en uitdaging om door te ontwikkelen naar een nieuwe eenheid van een hoger niveau. De door mij ontwikkelde TULP-methode sluit hier naadloos op aan en kan hierbij ondersteunend zijn en houvast bieden. Zodra het proces weer in ontwikkeling komt richting de ‘orde’ van volgende fase, neemt ook het innerlijk welbevinden van de betrokkene(n) toe.

Vaak zitten in de signalen van de realiteit duidelijke aanwijzingen, deze willen ons ergens bewust van maken. Het is voor ontwikkeling ondersteunend om hier goed naar te kijken

  • Ervaringen zijn levenslessen
  • Relaties zijn spiegels
  • Het lichaam is een communicatiemiddel

Op basis van mijn kennis, talenten en persoonlijke levenservaringen kan ik ontwikkelprocessen op een effectieve wijze ondersteunen, om na de chaos een ontwikkelsprong te maken. Mijn kennis over de verschillende ontwikkelniveaus in combinatie met mijn inlevingsvermogen, waarnemingsvermogen, het kunnen maken van wezenlijk contact en vaardigheid tot spiegelen, dragen hier zeker aan bij.

 

*Willem Glaudemans, Boek van de Universele Wetten 2015