Testimonials

Testimonials

Sinds 2007, kort nadat ik het Tandtechnisch Laboratorium Zutphen had overgenomen, maak ik al gebruik van de steun van Antoon Wuestman. Zo helpt hij mij persoonlijk als coach en sparringpartner, is hij heel nauw betrokken en ondersteunend voor het managementteam en vervult hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het bedrijf.

Ik persoonlijk ben erg gedreven en doelgericht, in de waan van de dag ging ik zo soms voorbij aan de menselijke kant van de omstandigheden. Antoon heeft het vermogen om met iedereen te communiceren, krijgt zo helder en begrijpt wat er speelt binnen de organisatie. Op deze wijze is hij een neutraal persoon binnen het bedrijf, kijkt genuanceerd, kan goed spiegelen en weet altijd helder het gemeenschappelijke belang te bewaken. Hij confronteert je met jezelf.

Antoon heeft mij leren kijken en denken op een andere manier (effect = kwaliteit x acceptatie) en gestimuleerd dat ik en het bedrijf niet stil gaan staan, maar juist in beweging en ontwikkeling blijven. De lastige omstandigheden waarmee we geconfronteerd werden, zijn door hem altijd benaderd als uitdagingen en leerervaringen.

Mede dankzij de steun van Antoon zijn we een gezond en succesvol bedrijf, hierbij is voldoende oog voor de werksfeer. De arbeidsvreugde is een belangrijke basis.

Martin Bub, directeur TTL Zutphen

________________________

Omdat ik als ondernemer/ kunstenaar mijn bedrijf vanuit mijn persoonlijke beleving wil leiden en vormgeven, heb ik Antoon Wuestman gevraagd een tijdje met mij te sparren.

Ook speelde mee, dat ik na een auto ongeluk beperkt over mijn geheugen beschikte, mijn coördinatie vrijwel weg was en ik nauwelijks energie had om te doen wat ik moest doen, waarbij ik gebruik wilde maken van zijn begeleiding.

Antoon was feilloos in staat om op zuivere wijze ondersteuning te geven in mijn proces van waar ik sta in de maatschappij en hoe ik mij vanuit mijn persoon opstel naar mijn klanten en omgeving. Door mij te spiegelen ben ik me meer bewust geworden hoe mijn ego blokkades opwerpt, hoe mijn angst om succesvol te zijn mij parten speelde en hoe ik stap voor stap mijn kracht, creativiteit en waardigheid terugnam.

Mijn energie is weer bijna op mijn oude niveau en ook mijn geheugen en coördinatie kan ik weer bijna als vanouds inzetten. Sterker nog, de volgende stappen volgen elkaar nu snel op, ik straal in het contact met mijn klanten, ik ben krachtig naar mijn leveranciers, mijn creativiteit stroomt als nooit tevoren, alles gevoed door oneindige liefde. Ik onderneem en organiseer als nooit tevoren.

Dank je wel Antoon, dat je naast me staat.

Robert Pieter Alofsen, Edelsmid

________________________

Als manager bij Riwis Zorg en Welzijn maak ik gebruik van de diensten van Antoon Wuestman. Zo hebben afgelopen tijd een aantal zorgcoördinatoren, in het kader van een verandering in hun functie, een training ‘coachend leidinggeven’ bij hem gevolgd. Duidelijk is waar te nemen dat de coördinatoren gegroeid zijn in hun functioneren.

Ook individuele medewerkers maken gebruik van de individuele begeleiding bij Antoon; met zijn interventies weet hij mensen snel in hun kracht te krijgen. Ik heb positieve ervaringen met de diensten van Antoon Wuestman.

Harrie Meijer, manager Riwis Zorg en Welzijn

_________________________

Antoon begeleidt met grote regelmaat de ceremonie van Innerlijke-reis mee en de liefde en het plezier waarmee hij dat doet zijn voelbaar, voor mij maar zeker ook voor de deelnemers. Ik vind het prachtig om elke keer weer te zien hoe Antoon iedereen vanuit liefde benaderd en de deelnemers wijze lessen mee geeft. De openheid in de samenwerking met Antoon voelt goed, ik kan op hem bouwen en vertrouwen en bovendien genieten we van de samenwerking en is er tijd om te delen en heeft humor ook een mooi plekje hierin.

Quinne van Kessel, Innerlijke-reis

__________________________

Van kind af aan ben ik altijd een straatvechtertje geweest in de zin van overleven van voor mij traumatische ervaringen waaronder een vechtscheiding, ik ben verwaarloosd. Naast dat ik het daardoor voor mezelf vaak erg moeilijk heb gemaakt, heeft het me gebracht tot waar ik tot voor kort stond. Jammer genoeg, maar wel verklaarbaar, hanteerde ik nog dezelfde overlevingspatronen waardoor ik moeilijk in staat was verder te groeien. Doelstelling met mijn werkgever van hieruit was; dichter bij mezelf komen en wat meer mezelf laten zien, waardoor ik makkelijker op de werkvloer zou komen te staan voor zowel collega’s als ook voor cliënten.

De ontwapenende persoonlijkheid van Antoon zorgde er voor dat ik me vrij voelde om mezelf te laten zien voor zover ik daar toen toe in staat was, er was vrijwel direct sprake van een soort vertrouwensband, het voelde goed.

Vrijwel tegelijkertijd vond er privé een hele hechte vriendschapsbreuk met mijn beste vriendin plaats. Doordat ik met Antoon al bezig was muren af te breken die ik niet meer nodig had, en dus kwetsbaarder werd, werd dit de aanleiding dat al het onverwerkte verdriet van bovenstaande los kwam.

Antoon heeft alles feilloos aangevoeld en inzichtelijk gemaakt wat dit bij me heeft veroorzaakt zodat ik helder kreeg waaraan ik kon werken. Met zijn liefde voor mij als mens en m.b.v. “de Berg richting Innerlijk Welbevinden” heeft hij me doen inzien dat ik een irreëel zelfbeeld had, amper over zelfliefde beschikte en me onvoldoende bewust was van wie ik ben, waar ik toe in staat ben en welke invloed ik kan uitoefenen op mijn leven en daardoor ook op dat van anderen.

Ik heb Antoon echt ervaren als een enorm warm mens die als een soort vaderfiguur mij in de goede richting heeft geleid, iemand die als ik het nodig had er buiten de gesprekken om ook telefonisch voor me was als ik het even erg zwaar had, een ervaren mens die vanuit zijn hart werkt naar een passend doel en dat ook met me heeft weten te bereiken.

Dankjewel Antoon voor de eeuwig bruikbare handvaten die je me nu al hebt geven, je bent een prachtig mooi en warm mens!

Erik Nijdam, groepsleider opvang dak- en thuislozen, verslaafden en GGZ-cliënten.

__________________________

Uit balans. Ja, dat was ik. Door een reorganisatie op mijn werk had ik het gevoel dat ik opzij werd gezet. Ik was boventallig. Ik voelde me een nietsnut, minderwaardig en had moeite met mezelf en mijn omgeving. En ik liet dat ook gebeuren en durfde daardoor geen keuzes meer te maken. Ik was uit balans.

Gelukkig kon ik bij Antoon terecht en door de gesprekken die we voerden kwam ik weer in balans. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat doet mijn ego? Wie wil ik zijn? En wat kan ik daar zelf aan doen? Deze gesprekssessies heb ik als zeer waardevol beschouwt. Ik leerde mezelf weer kennen en kreeg weer energie. En kwam daardoor weer in balans. Ik kreeg ruimte in mijn hoofd en durfde daardoor weer keuzes te maken,  mijn angst opzij te zetten en voelde me weer in mijn eigen kracht komen.

Inmiddels heb ik een andere baan en heb ik mijn hobby fotografie uitgebreid en mag me bijna vakfotograaf noemen. En daar heeft Antoon een steentje aan bijgedragen en daar ben ik hem zeer dankbaar voor! Ik heb mijn passie, mijn gevoel kunnen volgen en dat durfde ik niet, aangezien mijn angst me in de weg zat. En doordat  ik meer ruimte in mijn hoofd heb, komen er projecten op mijn pad, heel bijzonder. Ik ga binnenkort starten met autisme training geven en ben bezig om met anderen een foto club op te richten. Echt, heel bijzonder. Wat een groei heb ik doorgemaakt!

Ik kan iedereen aanraden om gesprekken met Antoon te voeren. Het inspireert je enorm. Een waardevolle aanvulling die je de rest van je leven mee kunt nemen.

Antoon, bedankt!

Evelien Stijf    Website: www.fotografie-evelien.nl

________________________

Ruim 6½ jaar geleden ben ik, na 32 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, de uitdaging aangegaan om in de zorg te gaan werken als teamleider ondersteunende diensten. Had daarbij een opdracht gekregen waar ik 3 jaar de tijd voor kreeg.

In al mijn gedrevenheid had ik voor mezelf al besloten om dit klusje binnen een 1 jaar te klaren. Met alle gevolgen van dien, onder andere een fors conflict met een medewerker.

Na ongeveer een maand of 10, heb ik steun gekregen van Antoon Wuestman, in eerste instantie om samen teambuilding op te gaan zetten.

De manier waarop Antoon met mij samen de voorbereiding van de teambuilding oppakte, gaf mij stof tot nadenken. Tijdens deze voorbereiding was Antoon zelfs al in staat om mij bewust te maken en ook mij eens goed de spiegel voor te houden. Dat ik dat van hem accepteerde is heel knap en vrij uitzonderlijk.

In deze voorbereiding en tijdens de hele teambuilding heb ik echt de juiste tools en handvaten gekregen, ook voor mijn persoon zelf, om binnen een relatieve korte periode, tot een prachtig resultaat te komen.

Daarnaast heb ik met enige regelmaat Antoon ingehuurd voor mensen in mijn team. Antoon is een kei om mensen, die om wat voor reden dan ook “uit balans” zijn, weer stevig in hun eigen kracht te zetten. Met dit laatste heb ik binnen mijn team meerdere en hele positieve ervaringen. Dit heeft veel onnodig ziekteverzuim voorkomen en/of sterk verminderd, het ziekteverzuimpercentage is binnen mijn team dan ook fors gedaald t.o.v. de periode hiervoor.

In mijn naaste omgeving heb ik meerdere malen de diensten van Antoon geadviseerd, ook hier met prachtige resultaten.

J.A., teamleider facilitair en onderhoud