Tarieven

Tarieven

Bij een nieuw coachtraject is de eerste kennismaking altijd gratis en vrijblijvend. Dit gesprek, of eerste gedeelte van het gesprek, duurt maximaal een uur. Vindt dit gesprek op locatie plaats, dan brengen we wel de reiskosten in rekening.

Individuele coaching Voor bedrijven € 85 p/uur, meestal op grond van een offerte
Voor particulieren € 75 p/uur (inclusief BTW)
Team-/groepscoaching  Voor bedrijven € 105 p/uur, vaak op grond van een offerte en altijd maatwerk
Organisatieveranderingstraject Op basis van een overeengekomen uurtarief of offerte
 
Reiskosten    € 0,49 p/km
Boekje: ‘Innerlijk Welbevinden’ Verkoopprijs € 8  ( inclusief verzenden € 9.50)

Tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Wanneer een (coach)afspraak niet door kan gaan, dit minimaal 48 uur van te voren melden. Bij te laat annuleren of verzetten van een afspraak, zonder geldige of begrijpelijke reden, wordt 1 uur in rekening gebracht.