Innerlijk Welbevinden

Mijn voldoening haal ik vooral uit het zichtbaar zien toenemen van het innerlijke welbevinden van de betrokkene(n)

In mijn benadering mag iedereen zijn wie hij of zij is, juist die waardevolle eigenheid wordt gerespecteerd, verder ontwikkeld en het aanwezige potentieel wordt bewuster benut.

De hedendaagse prestatiedrang en -druk gaat vaak ten koste van het innerlijke welbevinden en daarmee nemen uiteindelijk ook de motivatie, de productiviteit en de prestaties af. In mijn overtuiging zijn heel veel processen toe aan een nieuwe mensgerichte fase. Wanneer het groeiende innerlijk welbevinden meer en bewuster een doel wordt, ontstaat er weer samenhang, harmonie en motivatie. Binnen organisaties heeft dit ook een positief effect op de wijze van samenwerken. Verbeterde prestaties worden dan een logisch gevolg.