Innerlijk Welbevinden

Innerlijk Welbevinden heeft de intentie om organisaties, teams en individuen te ondersteunen bij bewustwording en effectiviteit. Niet door te overtuigen, maar juist door het creëren van inzicht in de ontwikkelingstocht, de kansen, de uitdagingen en door ‘het hart te raken’. Het toenemend doorzien en overstijgen van de verwarring en de verstorende invloed van ieders aangeleerde en veronderstelde ‘ik’ (het ego), is hierbij een soort rode draad. In mijn benadering mag iedereen zijn wie hij of zij van nature is, juist die waardevolle eigenheid wordt gerespecteerd, verder ontwikkeld en het aanwezige potentieel wordt bewuster benut.

Innerlijk Welbevinden biedt professionele steun aan processen die (dreigen te) stagneren of in onbalans zijn. De TULP-methode is hierin een praktisch hulpmiddelen en referentiekader. De werksfeer is veilig, vertrouwd, integer, openhartig en de persoonlijke ondersteuning is o.a. kundig, doelgericht, begripvol, spiegelend, indien nodig ook confronterend, verhelderend, versterkend en verlichtend.