Innerlijk Welbevinden

Innerlijk Welbevinden heeft de intentie om individuen, groepen en bedrijven te ondersteunen bij bewustwording en effectiviteit. Niet door te overtuigen, maar juist door het creëren van inzicht in de eigen ontwikkelingstocht en het hart te raken. Het doorzien en overstijgen van de verwarring en de verstorende invloed van ieders aangeleerde en veronderstelde ‘ik’ (het ego), is hierbij de rode draad. In mijn benadering mag iedereen zijn wie hij of zij van nature is, juist die waardevolle eigenheid wordt gerespecteerd, verder ontwikkeld en het aanwezige potentieel wordt optimaal benut.

Ik bied steun aan elk menselijk proces dat stagneert of in onbalans is. De werksfeer is veilig, vertrouwd en openhartig en de persoonlijke ondersteuning is o.a. kundig, doelgericht, begripvol, spiegelend, confronterend, verhelderend en verlichtend.

‘De TULP’ is een heldere en doorleefde weergave van mijn levensvisie, met als doel; ‘innerlijk welbevinden’. Het is een holistische zienswijze gebaseerd op 4 universele aandachtsgebieden, ten dienste van elk proces. Deze vier onderling verbonden thema’s of intenties zijn; vertrouwen, uniciteit, liefde delen en in je kracht staan. De benadering is ondersteunend, creëert een collectief bewustzijn en sluit aan op andere wijsheden/waarheden. De toepasbaarheid is effectief en universeel.