Missie

Missie:

Op mijn eigen authentieke wijze;

‘Tsunami’s’ veroorzaken in bewustzijn,

met als doel dat er een positieve beweging komt in de ontwikkeling, er een ontwikkelsprong wordt gemaakt en het innerlijke welbevinden van de betrokkene(n) groeit.