Inspiratiebijeenkomsten

Inspiratiebijeenkomsten

Innerlijk Welbevinden verzorgt inspiratiebijeenkomsten. Deze vinden soms plaats in ‘de TULP, centrum voor innerlijk welbevinden’ (zie agenda), maar ik kom ook graag op locatie. Tijdens zo’n bijeenkomst belicht ik een thema op een bewuste, inspirerende en toekomstbestendige wijze. Uiteraard is er voldoende ruimte voor vragen, zodat de inhoud ook praktisch en toepasbaar wordt. Elke deelnemer krijgt inzicht, de uitnodiging en handreikingen om een groot aantal universele principes toe te passen in zijn werk en/of leven. 

Ik heb ervaren dat dit voor de deelnemers verhelderende, inspirerende en leerzame bijeenkomsten zijn, maar noem het bewust geen studiedagen. Studeren heeft duidelijk een verband met wetenschap en/of een associatie met de neus in de boeken. Inspireren gaat over bezielen en de geest gaande maken, dat sluit beter aan bij onze intentie. De ervaring is dat deelnemers gefascineerd zijn en de persoonlijke opbrengst als verhelderend en waardevol ervaren.

Doelgroep;

 • op locatie: bedrijven, afdelingen, management teams, scholen, klassen, studentengroepen, beroepsopleidingen, verenigingen en besturen.
 • in ‘de TULP’: individuele belangstellenden, echtparen, gezinnen, vrienden/vriendinnen, professionals en collega’s die zich aangetrokken voelen tot het thema.

Het thema-aanbod:

 • Leven m.b.v. de TULP
  • Voor iedereen die met bewustzijn bezig is, nieuwsgierig is geworden en/of merkt toe te zijn aan/bezig is met een transformatie, waarbij de TULP ondersteunend kan zijn. Ook voor mensen die een traject overwegen bij Innerlijk Welbevinden, is deze bijeenkomst bijzonder informatief en een goede basis.
  • Voor mensen die ooit als eens begeleidt zijn door Antoon, is het veel herkenning en een aangename opfrisser.
  • De TULP benadering draagt bij aan het vergroten van: het zelfvertrouwen, de eigenwaarde, je zelfliefde en positieve invloed.
 • Effectief en authentiek communiceren m.b.v. de TULP
  • Voor iedereen die meer authenticiteit wil integreren in de stijl van communiceren.
  • Communicatie wordt effectiever wanneer dit gepaard gaat met voldoende zelfvertrouwen, je gebruik maakt van je eigenheid, je in staat bent om verbinding/’een klik’ te maken en je invloed op een bewuste wijze benut. De universele principes nodigen uit om zoveel mogelijk eigenheid en hartenkracht te gebruiken in de stijl van communiceren, uiteraard met voldoende bewustzijn over de context
 • Dienend leiderschap m.b.v. de TULP
  • Voor iedereen die belangstelling heeft om de TULP te integreren in hun leiderschapsstijl (dienend leiderschap, zelfsturende en zelforganiserende teams), bijvoorbeeld leidinggevenden, managers, directeuren, bestuurders, coördinatoren, P&O medewerkers en ondernemers met personeel in dienst.
  • Wanneer de TULP wordt geïntroduceerd als gezamenlijke intentie, draagt dit bij aan oa: het onderlinge vertrouwen, het waarderen en benutten van het aanwezige potentieel, de onderlinge verbinding/samenwerking en het creërend vermogen van zowel elk individu als het geheel. Het op sociocratische wijze nemen van besluiten, is hierbij een meerwaarde en vergroot de betrokkenheid.
 • Dienend ouderschap m.b.v. de TULP
  • Voor ouders, grootouders, gastouders, leerkrachten, jongerenwerkers, oppas, sporttrainers of -leiders en andere geïnteresseerden, die kinderen vanuit bewustzijn willen ondersteunen.
  • Veel problemen met (gevoelige) kinderen, worden verengd tot gedragsproblemen van het kind, terwijl ze vaak ontstaan en/of worden vergroot door het onbewuste handelen van volwassenen. De TULP maakt helder dat onwetendheid, onbegrip en machteloosheid, vaak onderdeel van de verwarring is.

Bij alle inspiratiebijeenkomsten, zijn de TULP-principes geïntegreerd in de interactieve ontmoeting. De onderliggende boodschap bevat altijd de vier uitgangspunten;

Trust, vertrouwen is het fundamentele,

Unique, authenticiteit het onderscheidende,

Love, oprechtheid het verbindende,

Power, intrinsieke kracht het creërende!

Tijdens de bijeenkomsten worden meer universele principes gedeeld, onder andere ”het bergpad richting Innerlijk Welbevinden’. In het boekje ‘Innerlijk Welbevinden’ staan deze universele basis beschreven en kan dienen als een goede voorbereiding en/of als naslagwerk.