Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Innerlijk Welbevinden richt zich bij individuele ondersteuning op personen die gehinderd worden door ego gerelateerde problemen, zoals verdeeldheid, verwarring, onvrede, destructieve prestatiedrang, onmacht, stress, blokkades en onbegrip. Zij ervaren onvoldoende voldoening en tevredenheid, in combinatie met een grote bereidheid om eerlijk naar zichzelf te kijken. Omdat het drinken van Ayahuasca werkt als een positieve ‘doorbraak’ en veel meer inzicht geeft over het eigen proces, dan dat ik met alleen praten kan bewerkstelligen, is dit een onderdeel van het traject.

Ik heb ervaring en affiniteit met:

  • Mensen met een grote en/of invloedrijke verantwoordelijkheid
  • Mensen die lange tijd over hun eigen grenzen zijn gegaan en daardoor dreigen vast te lopen of zijn vastgelopen.
  • Mensen die in de reguliere gezondheidszorg niet de steun ervaren die ze zoeken.

Het veranderproces is gericht op het verhelderen van de situatie, het ontwikkelen van bewustzijn en het effectief toepassen van de nieuwe inzichten, zodat het leven en/of werken weer in een stroom van tevredenheid komt.

Bij individuele trajecten gaat het hier dus ook om de ‘ontwikkelsprong’ te ondersteunen. De overgang van het ‘prestatie gerichte niveau’, naar het ‘mensgerichte niveau’. (zie TULP-methode)

Een individueel coachtraject; in vrijwel alle situaties zijn 4 gesprekken van gemiddeld 1,5 uur, in combinatie een Ayahuasca ceremonie, toereikend om de de beoogde ‘sprong’ te maken en daarna zelf door te ontwikkelen.

In het eerste gesprek ligt ik de inhoud van mijn boekje kort toe en dit is het referentiekader gedurende het traject.

Steeds meer werkgevers komen tot besef, dat dit traject aansluit bij de behoefte van deze tijd en hun werknemer(s). Het effect en rendement is meestal groter dan verwacht en blijkt een goede investering te zijn.

Coachgesprek na een Ayahuasca ervaring; het drinken van Ayahuasca maakt vaak veel los, brengt zaken aan het licht en nodigt uit om oude patronen te doorbreken. Echter de impact van de ervaring kan groot zijn en soms resulteren in verwarring of met je aan de haal gaan i.p.v. helderheid en het kunnen integreren in je Aardse leven.

In een gesprek gaan we samen deze verwarrende of ‘Hemelse’ ervaring’, die vaak het verstand te boven gaat, verhelderen en vertalen in Aardse toepasbaarheid.

De gesprekken worden als begrijpelijk, verrijkend, praktisch, ‘down to earth’ en waardevol ervaren. Het is geen voorwaarde dat de Ayahuasca ervaring bij ‘Innerlijke-reis’ heeft plaatsgevonden of door mij is begeleid.

‘Een duwtje in de rug’; bij mensen die eerder een traject bij me gevolgd hebben, zijn 1 tot 2 gesprekken van 1 à 1,5 uur vaak toereikend om weer krachtig en gesterkt vooruit te kunnen.