Individuele coaching

Individuele Coaching

Innerlijk Welbevinden richt zich bij individuele coaching op personen die gehinderd worden door ego gerelateerde problemen, zoals verdeeldheid, verwarring, onvrede, destructieve prestatiedrang, onmacht, stress, blokkades en onbegrip. Zij ervaren onvoldoende voldoening en tevredenheid.

Ik heb ervaring en affiniteit met:

  • Directeuren, managers, leidinggevenden en anderen met een invloedrijke verantwoordelijkheid
  • Ondernemers en ZZP-ers
  • Mensen die lange tijd over hun eigen grenzen zijn gegaan en daardoor dreigen vast te lopen of zijn vastgelopen.
  • Mensen die in de reguliere gezondheidszorg niet de steun ervaren die ze zoeken.
  • Mensen die in een scheidingsproces zitten of deze recent achter de rug hebben.
  • Onbegrepen pubers, jong volwassenen en volwassenen die daardoor vastlopen, meestal als gevolg van hun hooggevoeligheid.
  • Ouders die zich machteloos, ontevreden en/of onzeker voelen over het opvoeden van hun kind(eren). Vaak gaat dit gepaard met (en/of is dit de oorzaak van) spanningen, conflicten en contactproblemen in de gezinssituatie
  • Ondersteuning na een heftige/traumatische ervaring

Het veranderproces is gericht op het verhelderen van de situatie, het ontwikkelen van bewustzijn en het effectief toepassen van de nieuwe inzichten, zodat het leven en/of werken weer in een stroom van tevredenheid komt.

De ondersteuning die Innerlijk Welbevinden bij individuele coaching biedt, is gebaseerd op universele principes. Omdat blijkt dat de TULP en ‘het bergpad richting Innerlijk Welbevinden’ een verrijkende helderheid en effectieve steun geven, komen deze zeker aan de orde.

Een coachtraject; in vrijwel alle situaties zijn 6 gesprekken van gemiddeld 1,5 uur toereikend om meer tevredenheid en een effectief verschil te bewerkstelligen.

‘Een duwtje in de rug’; bij mensen die eerder een traject bij me gevolgd hebben, zijn gemiddeld 2 gesprekken van 1,5 uur voldoende om weer krachtig en gesterkt vooruit/verder te kunnen.

Een coachtraject icm met Ayahuasca; het drinken van Ayahuasca kan bij blokkades of hardnekkige, en vaak onbewuste, patronen zorgen voor een ‘doorbraak’. Het traject is maatwerk en ik begeleid je bij de Ayahuasca ceremonie. In overleg maken we een plan.