Het aanbod

Organisatie- en teamontwikkeling

Innerlijk Welbevinden richt zich toenemend op organisatie-  en teamontwikkeling, die aan de vooravond staan van een ‘ontwikkelsprong’. Namelijk de processen waar ik me op richt worden allemaal uitgedaagd door de omstandigheden en de verschijnselen. De uitdaging is om de sprong te maken van ‘het prestatiegerichte niveau’, naar ‘het mensgerichte niveau’ (zie TULP-methode).

Uit het ondersteunen en positief ontwikkelen van een groter geheel, haal ik de meeste voldoening en daarin komen mijn talenten, bewustzijn en ervaringen het best tot zijn recht. Omdat het geheel afhankelijk is van de bijdrage van ieder individu, en zo sterk is als de ‘zwakste’ schakel, is het ondersteunen van persoonlijke ontwikkeling een onlosmakelijk onderdeel van organisatie- en teamontwikkeling.

De meeste trajecten voer ik geheel zelfstandig uit, maar voor grote opdrachten kan ik een beroep doen op een deskundige collega.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Innerlijk Welbevinden is nog steeds bereid en beschikbaar om individuen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Echt eerlijk naar jezelf kijken is vaak lastig, maar altijd nodig voor een doorbraak/sprong in de ontwikkeling. Om die reden is een Ayahuasca ceremonie, waarbij ik je begeleid, bij voorkeur een onderdeel van het individuele traject.

 

Indien er een ondersteuningsbehoefte is die niet beschreven staat in het aanbod, en u hebt wel het idee/gevoel dat deze vraag in goede handen is bij Innerlijk Welbevinden, neem dan vrijblijvend contact op.