Team coaching

Team coaching

Innerlijk Welbevinden richt zich specifiek met team coaching op teams die gehinderd worden door onvrede, verdeeldheid, verwarring, onduidelijkheid, machteloosheid, onzekerheid, emoties en ruis in de communicatie, waardoor de gezamenlijke doelstelling en missie onvoldoende gemanifesteerd worden.

Doelgroepen:

  • Management teams en besturen
  • Teams, afdelingen en andere werkeenheden
  • Relaties, gezinnen en families
  • Groepen die geconfronteerd worden met een ingrijpende ervaring

De aanpak is methodisch en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van sociocratische principes in de besluitvorming. Zo is het plan van aanpak/het veranderproces transparant, realistisch en met commitment van alle betrokkenen. Iedereen wordt mede-eigenaar van het probleem, wordt gehoord, is blij dat er actie ondernomen wordt en neemt medeverantwoordelijkheid voor de oplossingen.

De werksfeer van Innerlijk Welbevinden is veilig, vertrouwd en openhartig en de persoonlijke ondersteuning is o.a. doelgericht, kundig, inlevend, begripvol, spiegelend, confronterend, verhelderend en verlichtend.

Vaste onderdelen van de gemeenschappelijke aanpak:

  • werken aan een collectief bewustzijn,
  • werken aan het individuele, onderlinge en gezamenlijke vertrouwen,
  • met besef van de context en de verdeling van verantwoordelijkheden, genuanceerd en respectvol omgaan met de onderlinge verschillen en gebruik maken van het aanwezige en onderscheidende potentieel,
  • vergroten van de oprechtheid, de verbindingen en de aandacht voor de gezamenlijke doelstelling/missie,
  • zorgen voor evenwicht en constructief benutten van de aanwezige en gebundelde krachten.

Een teamtraject; over het algemeen zijn 6, hooguit 8, bijeenkomsten van 2 uur voldoende om het gewenste doel te bewerkstelligen en te verankeren. Na ongeveer 3 bijeenkomsten ontstaat er vaak een positief omslagpunt, het vertrouwen neemt toe en de samenwerking wordt constructiever.

Teambegeleiding na een heftig/traumatisch voorval; een eerste bijeenkomst met meer dan 4 deelnemers/medewerkers duurt meestal langer dan 2 uur. In veel gevallen zijn 2 bijeenkomsten toereikend, maar dit is sterk afhankelijk van de gebeurtenis. Soms is het nodig om meer begeleiding te bieden, zowel teambreed en/of individueel aan direct betrokken personen. Nadien kan het team vaak gesterkt, en met meer onderlinge verbondenheid, verder.