Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Innerlijk Welbevinden richt zich specifiek op teams/groepen die gehinderd worden door bijvoorbeeld onvrede, verdeeldheid, verwarring, onduidelijkheid, machteloosheid, onzekerheid, emoties, verslagenheid en ruis in de communicatie.

Voor mij is het een voorwaarde dat alle teamleden beseffen dat de realiteit om aandacht en ondersteuning vraagt. Ook wil ik voor aanvang van een traject kennis maken met het team of een representatieve vertegenwoordiging van het team. Hun instemming met mijn steun, is voor een goede start en een effectief ontwikkeltraject van groot belang.

Na de analyse is duidelijk dat ook het team aan de vooravond staat van een ‘ontwikkelsprong’. De overgang van ‘het prestatiegerichte niveau’ naar ‘het mensgerichte niveau’ (zie TULP-methode).

Indien enkel een team doorontwikkeld maar de rest van de organisatie niet, dan is er een reële kans op frustratie en onbegrip. Het ondersteunde team werkt vanuit een ander bewustzijnsniveau. Om die reden is het van belang dat het management/de directie instemt met mijn steun en deze ontwikkelsprong volgt en toejuicht. Het team dat als eerste toe is aan deze sprong en deze maakt, kan dan fungeren als pilot.

Wanneer een organisatie er bewust voor kiest om met één team te starten, dan heeft het altijd mijn voorkeur dat dit het managementteam of bestuur is. Processen vragen om ondersteunend leiderschap, dat geldt zeker ook voor het ‘door ontwikkelen’ van een organisatie. Op moment dat het management de ‘ontwikkelsprong’ als eerste maakt, zal de rest van de organisatie er alleen maar profijt van hebben.

Doelgroepen:

  • Management teams en besturen
  • Teams, afdelingen en andere werkeenheden
  • Gezinnen en families
  • Teams/groepen die geconfronteerd worden met een ingrijpende ervaring

De huidige situatie is altijd het vertrekpunt. De aanpak is methodisch en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van sociocratische principes in de besluitvorming. Zo is het plan van aanpak/het ontwikkelproces transparant, realistisch en met commitment van alle betrokkenen. Iedereen is onderdeel en mede-eigenaar van de ongewenste realiteit, wordt gehoord, is blij dat er actie ondernomen wordt en neemt medeverantwoordelijkheid voor het eigen aandeel en de oplossingen.

De werksfeer van Innerlijk Welbevinden is veilig, vertrouwd en openhartig en de ondersteuning is o.a. doelgericht, kundig, inlevend, begripvol, spiegelend, confronterend, verhelderend en verlichtend.

Een team ontwikkeltraject; over het algemeen zijn 6, hooguit 8, bijeenkomsten van 2 uur voldoende om het gewenste doel te bewerkstelligen en te verankeren. Na ongeveer 2 à 3 bijeenkomsten ontstaat er vaak al een positief omslagpunt, het vertrouwen neemt toe en de samenwerking wordt constructiever.

Teambegeleiding na een heftig/traumatisch voorval; een eerste bijeenkomst met meer dan 4 deelnemers/medewerkers duurt meestal langer dan 2 uur. In veel gevallen zijn 2 bijeenkomsten toereikend, maar dit is sterk afhankelijk van de gebeurtenis. Soms is het nodig om meer begeleiding te bieden, zowel teambreed en/of individueel aan direct betrokken personen. Nadien kan het team vaak gesterkt, en met meer onderlinge verbondenheid, verder.