Steun aan relaties en/of gezinnen

Steun aan relaties en/of gezinnen

Relaties en gezinnen komen regelmatig, vaak ongevraagd en onverwachts, in lastige fases terecht. In de chaos is er vaak sprake van onbegrip, teleurstelling, irritatie, frustratie, miscommunicatie, verdeeldheid, machteloosheid, zorgen voor de toekomst en grote verwarring. In de verwarring wordt de aanleiding/schuld vaak bij de ander(en) neergelegd en is het lastig om elkaar te zien als spiegels

Elke relatie, elk gezin en elk individueel gezinslid zit in een ontwikkelfase. Door goed te kijken naar de ongewenste signalen die er zijn, is vrij eenvoudig vast te stellen in welke fase het geheel of een individu aan het vastlopen is. Soms wordt ook duidelijk dat de individuele groei binnen de relatie niet meer parallel loopt en er daardoor afstand, zorgen, ruis in de communicatie en een gemis ontstaat. Ook ontwikkelt een kind zich geregeld sneller, dan dat de ouders zich realiseren. Om de situatie helder te krijgen en te doorgronden, is het belangrijk dat ieders persoonlijk kijk op ‘de waarheid’ er mag zijn en oprecht geuit mag worden.

Bij het ontwikkelen van relatie- en gezinsvraagstukken is er altijd behoefte aan een helder en hernieuwd middelpunt in combinatie met samenhang. Dit middelpunt is vaak een gezamenlijk doel of intentie. Wanneer er bewustzijn is over de chaos en de sprong die genomen dient te worden, ontstaat er helderheid, realiteitsbesef, motivatie om een bijdrage te leveren, meer begrip, vertrouwen en verbinding.