Organisatieveranderingen

Organisatieveranderingen mbv de TULP-principes

Bij de organisatie- en teamveranderingen die Innerlijk Welbevinden ondersteunt, worden de TULP-principes geïntegreerd in de stijl van leidinggeven en wijze van samenwerken. Het is bijzonder effectief bij o.a.; dienend leiderschap, zelfsturende en zelforganiserende teams

Doelgroep; bedrijven, organisaties, teams en/of verenigingen die ervaren dat hun huidige stijl van leidinggeven;

  • onvoldoende effectief is,
  • niet meer aansluit bij de behoefte van de medewerkers en/of leidinggevende(n),
  • niet meer passend, duurzaam en toekomstbestendig is,
  • zijn tol eist, in de vorm van; onvrede, verdeeldheid, frustraties, onduidelijkheid, weerstand, ziekte en afnemende resultaten,
  • niet meer betaalbaar is.

De uitgangspunten zijn helder en universeel;

Trust: angst is een slechte raadgever en creëert selffulfilling prophecy, vaak veroorzaakt door ruis in de communicatie, weerstand, onbegrip, verwarring en ongenuanceerdheid. Vertrouwen is in wezen het fundament en met oprecht en wederzijds vertrouwen ligt er een gezonde basis tot groei. Met bewuste, gerichte, genuanceerde en gezamenlijke aandacht, is het vaak verrassend eenvoudig om deze basis weer te verstevigen.

Unique: afkeuring en veroordeling werken (zelf)afwijzing en frustratie in de hand. Wanneer iedereen zichzelf mag zijn en zijn onderscheidende potentieel mag inzetten voor het geheel, uiteraard met respect voor de context en binnen het kader van de functiebeschrijvingen, wordt de werksfeer uitnodigend en uitdagend. Zo ontstaat er meer respect, waardigheid, vreugde, waardering en wordt de onderlinge acceptatie verhoogd.

Love: strijd en tegenwerken hebben een destructief effect. Vanuit verbinding en samenwerken, ontstaat er een transparant, oprecht, ondersteunend en opbouwend geheel. Hierbij is het ook belangrijk om te leren verbinden met alles buiten de eigen invloedssfeer. Het bewaken van acceptabele en gezonde grenzen, is in de meeste gevallen een daad van (zelf)liefde en geeft duidelijkheid.

Power: onbalans kost veel energie en veroorzaakt reactiviteit en ziektes. Elkaar ondersteunen in het bewaken en herstellen van ieders individuele evenwicht en kracht, creëert een gezond, doelgericht en proactief geheel. Door het bewust ontwikkelen en benutten van ieders persoonlijke kwaliteiten en constructieve invloed, ontstaat er voldoening, intrinsieke motivatie en een creërend vermogen.

 

De TULP-principes worden een gemeenschappelijke intentie van waaruit elk individu, elke team en bij voorkeur ook de hele organisatie handelt. De praktische methode en het achterliggende gedachtegoed zorgen voor een gezamenlijk bewustzijn en eenduidigheid.

Elke verantwoordelijke heeft als intentie leiding aan zichzelf te geven op basis van de TULP-principes, maar steunt en stuurt de medewerkers aan op basis van dezelfde principes. Er is besef van de context, maar er wordt zo veel als mogelijk gecommuniceerd op basis van gelijkwaardigheid. In de besluitvorming is het draagvlak cruciaal en zijn de principes uit de Sociocratie ondersteunend.

Verstoringen van de harmonie, onder andere door noodgedwongen ingrepen, ‘voorvallen’ of door oprechte expressie te geven aan wat het hart ingeeft, zorgen voor opschudding, confrontatie en geraakt worden. Deze ervaringen vertalen als leermomenten, in combinatie met voldoende zelfreflectie en feedback, geven kansen, beweging, ontwikkeling en groei.

Elke medewerker wordt zich toenemend bewust van zijn individuele bijdrage en verantwoordelijk, en voelt zich meer betrokken en medeverantwoordelijk voor het geheel.