Organisatie-, bedrijfs- en teamontwikkeling

Organisatie-, bedrijf- en teamontwikkeling

Bij elke organisatie-, bedrijfs- en/of teamontwikkeling die Innerlijk Welbevinden ondersteunt, wordt er uitvoerig gekeken naar de ongewenste verschijnselen die er op moment aan de orde zijn. Dit bij voorkeur in gezamenlijkheid met de verschillende hiërarchische niveaus. De realiteit, met al zijn ongewenste symptomen, is het gegeven, een feit en altijd het vertrekpunt. De symptomen maken duidelijk waar de aandacht op gericht dient te worden.

Deze analyse maakt in de meeste gevallen duidelijk dat de organisatie in de ‘chaosfase’ zit en voor de uitdaging staat om ‘een ontwikkelsprong’ te maken. Dit wordt vaak bevestigd door het feit dat ad hoc- en noodmaatregelen niet hebben geresulteerd in de gewenste, de beoogde en een structurele verandering. Vrijwel altijd betreft het de overgang van het ‘prestatiegerichte niveau’ naar het ‘mensgerichte niveau’ (zie de TULP-methode). Deze sprong wordt in gezamenlijkheid gemaakt, maar voor het succes is het van doorslaggevend belang dat het management/de directie dit voelbaar steunt, hierin voorgaat en verantwoordelijkheid neemt. Voor de sprong is het namelijk noodzakelijk dat er een duidelijk, vernieuwd en bewust middelpunt komt, in combinatie met samenhang.

Doelgroep; organisaties, bedrijven en teams die ervaren dat ze ‘vastlopen’ in chaos en beseffen dat alle ongewenste verschijnselen (bijvoorbeeld; een hoog ziekteverzuim (stress gerelateerde klachten), een hoog verloop of gemopper (onvrede medewerkers), afname van de kwaliteit (onvrede klanten), afname van de motivatie, productieafname/omzetdaling en stagnatie/stilstand van de ontwikkeling) onder ogen gezien moeten worden en vragen, soms zelfs schreeuwen, om aandacht.

Het effectief ontwikkelen is een gezamenlijke aangelegenheid, dus commitment is cruciaal. Om te zorgen voor draagvlak maak ik bij voorkeur gebruik van een ‘sociocratische’ manier van besluitvorming.

Vanaf het begin is mijn ondersteuning erop gericht om mezelf op een goed moment overbodig te maken. Het eindresultaat is dat de ‘ontwikkelsprong’ gemaakt is en dat de verdere ontwikkeling door de organisatie, het bedrijf of team zelf wordt voortgezet. Indien nodig en gewenst blijf ik betrokken en beschikbaar.

 

Teamondersteuning na een heftige/traumatische gebeurtenis

Innerlijk Welbevinden biedt ook ondersteuning aan teams na een heftige of traumatische gebeurtenis. Toen ik nog werkzaam was in de GGZ, heb ik hier veel ervaring in opgedaan.

Een ingrijpend aanleiding vraagt altijd om menselijke en bewuste aandacht voor de betrokkenen. Naast alle emotionele reacties die bij zo’n onverwachte en ongewenste situatie loskomen, biedt het ook kansen om mee te nemen in de teamontwikkeling. In mijn ondersteuning is er altijd eerst volop aandacht voor de emoties en pas daarna kijken we naar de lessen die uit deze ervaring te halen zijn.

Na de ondersteuning lukt het de individuele teamleden beter om de situatie een plek te geven, in de verbondenheid binnen het team gegroeid en kunnen ze gesterkt en verrijkt weer verder.