Definitie van Innerlijk Welbevinden

Definitie van Innerlijk Welbevinden

De definitie van Innerlijk welbevinden is;

een rustige en vredige gemoedstoestand, dat zich toenemend ontwikkelt en steeds minder gevoelig wordt voor beïnvloedende factoren. Het universele vermogen om dit te ontwikkelen bezit iedereen.