Definitie van Innerlijk Welbevinden

Definitie van Innerlijk Welbevinden

De definitie van Innerlijk Welbevinden is;

Een rustige, vredige, liefdevolle en stabiele gemoedstoestand, dat zich toenemend ontwikkelt en zich steeds minder en minder lang laat verstoren door beïnvloedende factoren‘.

Het universele vermogen om dit te ontwikkelen bezit iedereen.

(In de realiteit van het leven is deze gemoedstoestand echt niet continu vast te houden, maar de verstoringen, veroorzaakt door het ego, worden met bewustzijn steeds eerder doorzien, begrepen en opgelost)