Definitie van Innerlijk Welbevinden

Definitie van Innerlijk Welbevinden

De definitie van Innerlijk welbevinden is;

een rustige en vredige gemoedstoestand, gebaseerd op 4 universele principes: vertrouwen, uniciteit, liefde delen en kracht (TULP), die zich toenemend ontwikkelt en steeds minder gevoelig wordt voor beïnvloedende factoren. Dit universele vermogen, dat iedereen bezit, uit zich in het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfacceptatie, zelfliefde en zelfmanifestatie. Vanuit deze basis worden de ander en het geheel benaderd met een toenemend vertrouwen, met meer oog en waardering voor authenticiteit, met meer liefde, vergeving en compassie en met meer aandacht voor passie en intrinsieke motivatie.