De TULP

De TULP

Begin 2009 kreeg ik ‘de TULP’ helder, met als doel: ‘innerlijk welbevinden’. Diep van binnen wist ik altijd al dat ieder mens alles in zich heeft om vrede in zichzelf te ontwikkelen.

De TULP is een holistische benadering gebaseerd op 4 universele aandachtspunten en universele principes, ondersteunend aan elk proces. Deze vier onderling verbonden intenties zijn; vertrouwen, uniciteit, liefde delen en in je kracht staan. Toen ik deze thema’s in het Engels vertaalde; Trust, Unique, Love en Power, ontstond het letterwoord TULP.

Op het moment dat de TULP voor mij verscheen, viel alles op zijn plek en voelde ik meteen de enorme potentie. Later werd helder dat de TULP aansluit bij andere wijsheden en de toepasbaarheid bijna eindeloos is.

Hoewel ik direct besefte dat de TULP zeker een kracht vertegenwoordigde, zorgden het eerste succes, mijn persoonlijke omstandigheden en de verwarring die mijn ego daarbij creëerde, toch voor een soort ambivalentie die jaren heeft geduurd. Door trouw te blijven aan mezelf en aan de TULP-principes, ook in pittige en chaotische periodes in mijn leven, heb ik de TULP als een ‘houvast’ ervaren, de principes sterk in mezelf geïntegreerd en het ervaren als een belangrijke hulpmiddel voor mijn eigen innerlijke welbevinden.

De TULP is niet zozeer een theorie, maar meer een ondersteunende zienswijze die het bewustzijn verruimd. Bij het ondersteunen van ontwikkelingsprocessen geeft het helderheid en een duidelijk referentiekader.

Motivatie, zelfkennis en (zelf)reflectie zijn sleutelbegrippen bij ontwikkeling. We kunnen anderen niet veranderen of naar onze hand zetten. Onszelf ontwikkelen, zelf altijd leerling blijven en met bewustzijn kijken naar het effect, liggen hierbij aan de basis.

Het is absoluut niet mijn bedoeling dat je mijn zienswijze klakkeloos aanneemt. Ik wil anderen inspireren, steunen en bijdragen aan individuele en collectieve bewustzijnsgroei, aan een effectieve en duurzame ontwikkeling en aan het verhogen van het innerlijke welbevinden van de betrokkene(n). Iedereen creëert zijn eigen werkelijkheid, draagt zijn eigen geschiedenis en levensthema’s met zich mee en is verantwoordelijk voor zijn eigen levensgeluk, zijn eigen gezondheid en zijn eigen keuzes. Het gebruik maken van de vier TULP-principes is een praktisch hulpmiddel en ik ben beschikbaar om hierbij een ondersteunende rol te vervullen.