De TULP

De TULP

Begin 2009 kreeg ik ‘de TULP’ helder, een weergave van mijn levensvisie, met als doel: ‘innerlijk welbevinden’. Diep van binnen wist ik altijd al dat ieder mens alles in zich heeft om vrede in zichzelf te ontwikkelen.

De TULP is een holistische benadering gebaseerd op 4 universele aandachtspunten, ondersteunend aan elk proces. Deze vier onderling verbonden intenties zijn; vertrouwen, uniciteit, liefde delen en in je kracht staan. Toen ik deze thema’s in het Engels vertaalde Trust, Unique, Love en Power, ontstond het letterwoord; TULP.

Op het moment dat de TULP voor mij verscheen, viel alles op zijn plek en voelde ik meteen de enorme potentie. Later werd helder dat de TULP aansluit bij andere wijsheden en de toepasbaarheid bijna eindeloos is.

Hoewel ik direct besefte welke kracht de TULP vertegenwoordigde, zorgden het eerste succes, mijn persoonlijke omstandigheden en de verwarring die mijn ego daarbij creëerde, toch voor een soort ambivalentie die een aantal jaren heeft geduurd. Door trouw te blijven aan mezelf en aan de TULP-principes, ook in de zwaarste periode in mijn leven, ben ik er nu echt van doordrongen dat de TULP klopt en ook daadwerkelijk een belangrijke basis is voor mijn eigen innerlijke welbevinden.

De TULP is niet zozeer een theorie, maar meer een universele zienswijze, een hulpmiddel en ‘bindmiddel’. Voor mij is het een doorleefde levenswijsheid en geïntegreerd in mijn hele doen en laten. Ik besef dat het echt de bedoeling is dat ik deze benadering gebruik in mijn werk.

De TULP nodigt uit om het oprecht te beseffen, te ervaren en toe te passen. Motivatie en zelfreflectie zijn hierbij twee sleutelbegrippen. We kunnen anderen niet veranderen of naar onze hand zetten. Onszelf ontwikkelen, zelf altijd leerling blijven en met bewustzijn kijken naar het effect, liggen hierbij aan de basis.

Het is absoluut niet mijn bedoeling dat je mijn zienswijze klakkeloos aanneemt. Ik wil anderen inspireren, steunen en bijdragen aan individuele en collectieve bewustzijnsgroei en een wezenlijke ontwikkeling. Iedereen creëert zijn eigen werkelijkheid, draagt zijn eigen geschiedenis met zich mee en is in grote mate verantwoordelijk voor zijn eigen levensgeluk, zijn eigen gezondheid en zijn eigen keuzes. Het gebruik maken van de vier TULP-principes is een praktisch hulpmiddel en Innerlijk Welbevinden is/ik ben bereid om hierbij een ondersteunende rol te vervullen.