de TULP methode

De TULP methode

Ieder mens levert een unieke en waardevolle bijdrage en beschikt in aanleg over alles om dit te vervullen met een vredige gemoedstoestand: innerlijk welbevinden. De zoektocht om dit te beseffen kan pittig, lang en verwarrend zijn. Ook is het logisch en menselijk dat we dit lang buiten onszelf, en soms ver van huis, zoeken.

De methodiek is dusdanig universeel dat deze op eindeloos veel menselijk processen, zowel individuele- als groepsprocessen, is toe te passen. Al deze processen zijn toe aan een toekomstbestendige transformatie, waartoe de huidige tijd ons uitnodigt en soms dwingt, omdat het ego gerichte denken niet meer volstaat en de prestatiedrang zijn tol eist. Op de oude wijze doorgaan heeft ziekmakende gevolgen en creëert onbalans, onvrede en verdeeldheid, dit is toenemend zichtbaar bij individuele mensen, in teams, in bedrijven en in de hele samenleving.

De vier thema’s nodigen uit om contact te maken met de essentie en ‘de ware ik’. De tegenhangers zijn vooral creaties van de collectieve verwarring en van ‘het veronderstelde ik’: het ego.

Essentie en ’het ware ik’ gebonden: Veroorzaakt door het ego en de collectieve verwarring:
Trust; Vertrouwen Angst
Unique: Uniek en onderscheidend Onecht, verondersteld, verborgen en/of gespeeld
Love: Liefde, verbinding en oprechtheid Dualiteit, verdeeldheid en afsplitsing
Power: Kracht, evenwicht en invloed Regie uit handen geven, onbalans, reactief en zelfmedelijden      

De methodiek wordt verwoord in begrijpelijke taal en ondersteund met eenvoudige en inzichtverhogende tekeningen. De boodschap voelt niet als nieuw of onbekend, maar maakt wakker. Mijn ervaring is dat iedereen dit goed kan betrekken op zijn of haar eigen situatie en eenvoudig kan vertalen in persoonlijke voornemens en toepassingsmogelijkheden. Al heel snel zijn er positieve veranderingen merkbaar in alle aspecten van het leven. Innerlijk Welbevinden nodigt uit tot oprechte intenties, motivatie en de bereidheid om te ontwikkelen. De oorzaak van onvrede, verwarring en teleurstelling is meestal een verondersteld onvermogen, onmacht of onwetendheid en slechts zelden onwil.

Om inzicht te geven in de verschillende niveaus van levenswijsheid en daarmee bewustzijnsontwikkeling te steunen, heb ik de TULP geïntegreerd in de logische niveaus van Bateson. Dit is een levensberg geworden, elk individu (proces) beklimt zijn eigen berg: ‘het bergpad richting Innerlijk Welbevinden’.

Hieronder de opbouw van de verschillende universele niveaus met het bijpassende werkwoorden:

1 Het niveau van gehoorzamen: Omgeving ‘moeten’: voldoen aan verwachtingen
2 Het niveau van loskomen, afzetten en ontdekken: Gedrag ‘durven’: lef tonen
3 Het competentiegerichte niveau: Capaciteiten ‘kunnen’: kennis, vaardigheden en competenties ontwikkelen
4 Het prestatiegerichte niveau: Overtuigingen ‘willen’
5 Het mensgerichte gerichte niveau: Identiteit ‘mogen’
6 Het zingevingsgerichte niveau: Missie ‘zijn’

 

In een traject of tijdens een inspiratiebijeenkomst worden alle universele niveaus en de daarbij horende veranderingen in levenswijsheid toegelicht.

de-tulp-methode

Hier beperk ik me beknopt tot de drie bovenste en voor Innerlijk Welbevinden ook de drie meest relevante niveaus;

  1. Het prestatiegerichte niveau: Overtuigingen → ‘willen’

Veel processen in dit niveau zijn in deze tijd toe aan een transformatie, zij zijn klaar met of lopen vast in het niveau van de ‘Overtuigingen’. Het is het niveau dat nog gedomineerd wordt door het denken en de verwarrende invloed van het ego is hierin sterk bepalend.  De druk of drang om goed te presteren en goede resultaten te bereiken is in grote mate bepalend. Lange tijd gaat dit naar tevredenheid, maar vaak komt er een moment dat dit niet meer lukt. Het vermogen en de aanwezige energie blijken dan ontoereikend te zijn. Het gevolg is afnemende prestaties, onbalans, onvrede, spanningen en stressgerelateerde klachten, zowel lichamelijk als geestelijk.

De TULP is een ideaal hulpmiddel om het prestatiegerichte niveau te ondersteunen in de transformatie naar het mensgerichte niveau

 

  1. Het mensgerichte gerichte niveau: Identiteit → ‘mogen’

Het onderscheidende, het authentieke mag er zijn en wordt met begrip, vertrouwen en compassie uitgenodigd om zich verder te ontwikkelen. De beoogde doelen worden bereikt door het verhogen van de effectiviteit (Effect = Kwaliteit x Acceptatie). Zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfliefde en zelfmanifestatie worden verder ontwikkeld en gestimuleerd. Hierbij krijgt het vinden en bewaken van een gezond en constructief evenwicht continu aandacht en is zelfreflectie noodzakelijk, namelijk ervaringen zijn levenslessen, relaties zijn spiegels en het lichaam is een communicatiemiddel.

De ‘verdiepte TULP’ ondersteunt in de transformatie van het mensgerichte naar het zingevingsgerichte niveau

  • Vertrouwen transformeert naar Overgave
  • Uniciteit transformeert naar Authenticiteit
  • Liefde delen transformeert naar Compassie, vergeving en universele liefde
  • Kracht transformeert naar Passie en intrinsieke motivatie

 

  1. Het zingevingsgerichte niveau: Missie → ‘zijn’

Hier vindt het leven toenemend in het nu plaats en wordt er toenemend invulling gegeven aan de unieke bijdrage die past en aansluit bij een hogere bedoeling. Er ontstaat een besef dat toeval niet bestaat en het vertrouwen in ‘de bron van licht en liefde’ (God) en de synchroniciteit van het leven is groot.

In dit niveau beseffen we dat het leven een diepere bedoeling heeft en dat we een unieke, liefdevolle en waardevolle bijdrage mogen leveren ten dienste van het grotere geheel. Ieders ware persoonlijke missie, is altijd een authentieke vorm van licht en liefde delen. Wat eerst nog losse puzzelstukjes leken, wordt gaandeweg een indrukwekkend mooi en geïntegreerd geheel. Het eenheidsbewuste wordt sterk ervaren, geleefd en zichtbaar.