de TULP methode

De TULP methode

Ieder mens levert een unieke en waardevolle bijdrage en beschikt in aanleg over alles om dit te vervullen met een vredige gemoedstoestand: innerlijk welbevinden. De zoektocht om dit te beseffen kan pittig, lang en verwarrend zijn. Ook is het logisch en menselijk dat we dit lang buiten onszelf, en soms ver van huis, zoeken.

De methodiek is dusdanig universeel dat deze op alle menselijk processen, zowel individuele- als groepsprocessen, is toe te passen. Veel processen zijn toe aan een toekomstbestendige transformatie, waartoe de huidige tijd uitnodigt en soms dwingt. Op de oude wijze doorgaan heeft ziekmakende gevolgen en creëert onbalans, onvrede en verdeeldheid. Dit is toenemend zichtbaar bij individuele mensen, in teams, in bedrijven en in de hele samenleving.

De vier TULP-thema’s nodigen uit om contact te maken met de essentie/je ‘ware zelf’. De tegenpolen worden sterk gevoed, getriggerd en versterkt door de omstandigheden waarin we leven. Je ‘veronderstelde ik’/het ego is hier doorgaans de bepalende factor in. De tegenpolen zijn niet fout en we kunnen ze ook niet ongedaan maken, maar ze accepteren en doorzien geeft groei.

Essentie en ’het ware ik’ gebonden: Veroorzaakt door het ego en de collectieve verwarring:
Trust; Vertrouwen Angst
Unique: Uniek en onderscheidend Onecht, verondersteld, verborgen en/of gespeeld
Love: Liefde, verbinding en oprechtheid Dualiteit, verdeeldheid en afsplitsing
Power: Kracht, evenwicht en invloed Regie uit handen geven, onbalans, reactief en zelfmedelijden      

De TULP-methode is een holistisch model en de thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De methodiek wordt verwoord in begrijpelijke taal en ondersteund met eenvoudige en inzicht verhogende tekeningen. De boodschap voelt niet als nieuw of onbekend, maar maakt wakker. Mijn ervaring is dat iedereen dit goed kan betrekken op zijn of haar eigen situatie, zo ook eenvoudig kan vertalen in persoonlijke voornemens en toepassingsmogelijkheden. Al heel snel zijn er positieve veranderingen merkbaar in alle aspecten van het leven. Innerlijk Welbevinden nodigt uit tot oprechte intenties, motivatie en de bereidheid om te ontwikkelen. De oorzaak van onvrede, verwarring en teleurstelling is meestal een verondersteld onvermogen, onmacht of onwetendheid en slechts zelden onwil.

Om inzicht te geven in de verschillende niveaus van levenswijsheid en daarmee bewustzijnsontwikkeling te steunen, heb ik de TULP geïntegreerd in de logische niveaus van Bateson. Dit is een levensberg geworden, elk proces (individu, team of organisatie) beklimt zijn eigen berg: ‘het bergpad richting Innerlijk Welbevinden’.

Hieronder de opbouw van de verschillende universele niveaus met het bijpassende werkwoorden:

1 Het niveau van gehoorzamen: Omgeving ‘moeten’: voldoen aan verwachtingen
2 Het niveau van loskomen, afzetten en ontdekken: Gedrag ‘durven’: lef tonen
3 Het ontwikkelingsgerichte niveau: Capaciteiten ‘kunnen’: kennis, vaar-digheden en competen-ties ontwikkelen. Leren
4 Het prestatiegerichte niveau: Overtuigingen ‘willen’: de wil/druk om je te handhaven, prestaties te leveren en resultaten te behalen
5 Het mensgerichte gerichte niveau: Identiteit ‘mogen’: meer effectiviteit, mildheid voor jezelf en onderscheiden
6 Het zingevingsgerichte niveau: Missie ‘zijn’: manifesteren, verstillen, loslaten, onthechten en de ‘heelheid’ herkennen

 

In een traject is het vaak behulpzaam om in te zoomen op alle niveaus, het universele verloop en de daarbij voorkomende gedragingen. De mate waarin je in een niveau zit is niet absoluut, maar je dominante neiging/je drijfveer past wel in een bepaald niveau. De overgang van de ene naar een daarop volgende niveau is een ‘sprong’ in je ontwikkeling. Tot aan het niveau naar ‘prestatiegericht’ verlopen deze sprongen doorgaans vrij natuurlijk. De ‘sprong’ van het ‘prestatiegerichte’ naar het ‘mensgerichte’ niveau is in de meeste gevallen niet eenvoudig en roep vaak angst en weerstand op. Het gevoel is te vergelijken met; in diep water moeten springen, maar twijvelen of je wel goed genoeg kunt zwemmen of rondje blijven lopen in dezelfde groef en er niet kunnen uitstappen. Vaak maken de (dwingende) verschijnselen in het heden heel duidelijk dat die sprong noodzakelijk en onvermijdelijk is.

De trajecten die Innerlijk Welbevinden ondersteunt, stagneren in het prestatiegerichte niveau. Door bewustzijn, inzicht en vertrouwen te ontwikkelen over het mensgerichte niveau, in combinatie met het geven van steun en handreikingen, verminderen de angstgevoelens en weerstand. Door de ‘sprong’ richting het mensgerichte niveau te nemen, ontstaat er weer rust, nieuwe energie en ligt er weer een basis om door te ontwikkelen.

 

de-tulp-methode

Hier beperk ik me beknopt tot de drie bovenste en voor Innerlijk Welbevinden ook de drie meest relevante niveaus;

 1. Het prestatiegerichte niveau: Overtuigingen → ‘willen’

Veel processen in dit niveau zijn in deze tijd toe aan een transformatie, zij zijn klaar met of lopen vast in het niveau van de ‘Overtuigingen’. Het is het niveau dat nog gedomineerd wordt door het denken en de verwarrende invloed van het ego is hierin sterk bepalend.  De druk of drang om je te handhaven, goed te presteren en goede resultaten te bereiken zijn in grote mate bepalend. Lange tijd gaat dit naar tevredenheid, maar vaak komt er een moment dat dit gaat stagneren. Het vermogen en de aanwezige energie blijken dan ontoereikend te zijn. Het gevolg is afnemende prestaties, onbalans, onvrede, spanningen en stressgerelateerde klachten, zowel lichamelijk als geestelijk.

De TULP is een ideaal hulpmiddel om het prestatiegerichte niveau te ondersteunen in de transformatie naar het mensgerichte niveau

 • Trust; vertrouwen is het fundamentele,
 • Unique; authenticiteit het onderscheidende,
 • Love, oprechtheid het verbindende,
 • Power, intrinsieke kracht het creërende!
 1. Het mensgerichte gerichte niveau: Identiteit → ‘mogen’

Het onderscheidende, het authentieke mag er zijn en met mildheid, begrip, vertrouwen en compassie ontstaat er de vrijheid om dit verder te ontwikkelen. In dit niveau wordt er een groter beroep gedaan op het gevoel en de intuïtie De beoogde doelen worden nadrukkelijker door effectiviteit (Effect = Kwaliteit x Acceptatie) bereikt en minder door de opgevoerde druk. Het verschil zit hierbij in het aspect acceptatie.

Zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfliefde en zelfmanifestatie worden verder ontwikkeld en gestimuleerd. Hierbij krijgt het vinden en bewaken van een gezond en constructief evenwicht continu aandacht en is zelfreflectie noodzakelijk, namelijk; ervaringen zijn levenslessen, relaties zijn spiegels en het lichaam is een communicatiemiddel.

Met andere woorden, de 4 universele TULP-principes worden toenemend geïntegreerd in het handelen

In deze fase is het ego nog steeds actief, maar wel subtieler en minder dominant. Het doorzien van het ego en je er steeds minder door laten leiden, is in deze fase een centraal thema van de verdere ontwikkeling

De ‘verdiepte TULP’ ondersteunt in de transformatie van het mensgerichte naar het zingevingsgerichte niveau

(Toen ik zelf nog heel nadrukkelijk in het ‘ontwikkelingsgerichte’ niveau zat, kon ik me hier nog niets bij voorstellen, het had niet mijn interesse en deed het af als ‘zweverig’. Ongeveer in de tweede fase van mijn ‘prestatiegerichte’ niveau trok het toenemend mijn belangstelling en ging er een nieuwe wereld voor me open. De kans is groot dat anderen hier wel iets in herkennen)

 • Vertrouwen transformeert naar Overgave
 • Uniciteit transformeert naar Authenticiteit
 • Liefde delen transformeert naar Compassie, vergeving en universele liefde
 • Kracht transformeert naar Passie en intrinsieke motivatie

 

 1. Het zingevingsgerichte niveau: Missie → ‘zijn’

Hier vindt het leven toenemend in het nu plaats en wordt er meer invulling gegeven aan de unieke bijdrage die past en aansluit bij een hogere bedoeling. Er ontstaat een diep besef dat toeval niet bestaat en dat niet alles onlosmakelijk met elkaar verbonden maar echt één is (de eenheid en heelheid).  Het vertrouwen in ‘de bron van licht en liefde’/het goddelijke/de synchroniciteit van het leven/de intelligentie van het Universum is groot.

In dit niveau beseffen we dat het leven een diepere bedoeling heeft en dat we een unieke, liefdevolle en waardevolle bijdrage mogen leveren ten dienste van het grotere geheel. Ieders ware persoonlijke levensmissie, is altijd een authentieke vorm waarin iets moois wordt gemanifesteerd in combinatie met het delen van licht en liefde. Wat eerst nog losse puzzelstukjes leken, wordt gaandeweg een indrukwekkend mooi en geïntegreerd geheel. Het eenheidsbewuste wordt steeds sterker ervaren en waarneembaarder in de ‘wonderen’ die er continu plaatsvinden.