INNERLIJK WELBEVINDEN

Innerlijk Welbevinden is actief op het gebied van;

  • organisatieontwikkeling,
  • teamontwikkeling en
  • persoonlijke ontwikkeling.

 

Bewustzijn en bewustwording liggen aan de basis van elke ontwikkeling. Diep van binnen wil ieder mens zich ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen.

Om een effectieve ontwikkeling in beweging te krijgen, is het van cruciaal belang om goed te kijken naar de ongewenste verschijnselen in het heden.

 

Met behulp van de TULP-methode maak ik duidelijk dat het 'logisch' is, dat op een goed moment de ontwikkeling stagneert.

Innerlijk Welbevinden ondersteunt de uitdaging om 'een ontwikkelsprong' te maken, waardoor het proces weer in een gezonde, constructieve, gemotiveerde, tevreden en effectieve stroom komt.  Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen aandeel wordt hierbij toenemend een vanzelfsprekendheid. Deze vaak door de omstandigheden afgedwongen overgang, van het 'prestatiegerichte niveau' naar het 'mensgerichte niveau', licht ik onder 'TULP-methode' verder toegelicht.

Mijn drijfveer is altijd om bij te dragen aan een effectieve ontwikkeling en het verhogen van de tevredenheid van de betrokkene(n).

Antoon Wuestman, eigenaar van Innerlijk Welbevinden

Neem nu contact met ons op Contact