INNERLIJK WELBEVINDEN

Innerlijk Welbevinden voor;

organisatie-, bedrijfs- en teamontwikkeling 

teamondersteuning na een heftige of traumatische ervaring

persoonlijke ontwikkeling / levensbegeleiding

begeleiding bij of na een Ayahuasca ceremonie

steun aan relaties en/of gezinnen

 

Innerlijk Welbevinden biedt steun en inzicht om een ontwikkelsprong te maken naar een hoger niveau.

Voorafgaande aan een sprong heerst er vaak verwarring en chaos, dit is een universeel en normaal verschijnsel. Zodra een proces de sprong gemaakt heeft, ontstaat er weer orde en een aangename, gezonde en toekomstbestendige situatie.

 

De TULP-methode; steun bij een ontwikkelsprong.

Met behulp van de, door mezelf ontwikkelde en doorleefde, TULP-methode maak ik duidelijk dat het 'logisch' is, dat op een goed moment de ontwikkeling stagneert.

De TULP methode maakt inzichtelijk in welke fase het proces vastloop, zo ook welke fase erop volgt. Dit inzicht geeft houvast, helderheid en vertrouwen

Mijn drijfveer is altijd om bij te dragen aan een effectieve en duurzame ontwikkeling, waarbij de tevredenheid/het innerlijke welbevinden van de betrokkene(n) wordt verhoogd.

Antoon Wuestman, eigenaar van Innerlijk Welbevinden

Neem nu contact met ons op Contact