INNERLIJK WELBEVINDEN

Innerlijk Welbevinden biedt groeps-/teamcoaching, individuele coaching, ondersteunt organisatieveranderingen, verzorgt op verzoek inspiratiebijeenkomsten en heeft als motto ‘bewuste steun in de basis’. Elke verandering begint met bewustwording, die daarna geïntegreerd wordt in het handelen.

Mijn uitgangspunt is dat voor een wenselijke, effectieve en geïntegreerde verandering; bewustzijn, commitment/acceptatie en kwaliteit van cruciaal belang zijn. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een groot en oordeelvrij inlevingsvermogen, een methodische benadering en doelgerichte aanpak. De wijze waarop ik spiegel is verhelderend, indien nodig ook confronterend, maar altijd met de intentie dat het bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling.

Activiteiten in 'De TULP, centrum voor Innerlijk Welbevinden' Agenda

DE TULP

Bij het ondersteunen van een veranderingsproces staat het beoogde doel centraal. Echter de TULP-benadering is onlosmakelijk met me verbonden en daar maak ik op een gepaste wijze gebruik van. Deze benadering is gebaseerd op vier universele principes;

Trust, vertrouwen is het fundamentele,

Unique, authenticiteit het onderscheidende,

Love, oprechtheid het verbindende,

Power, intrinsieke kracht het creërende!

Deze zelf ontwikkelde methode is holistisch, praktisch, eenvoudig en verhelderend. De afgelopen jaren is de methode flink getest, verdiept, verfijnd, bevestigd en bekrachtigd. Het gebruik van de methode roept herkenning op en heeft duidelijk een ondersteunende waarde.

 

Neem nu contact met ons op Contact