INNERLIJK WELBEVINDEN

Innerlijk Welbevinden komt tegemoet aan de situatiegerichte behoefte en draagt bij aan een positieve en gezonde verandering van het individu, het bedrijf, het gezin en/of de groep. De ondersteuning is praktisch, inspirerend, verbindend en heeft een positieve invloed op het ontwikkelen van het innerlijke welbevinden. In wezen steunen we een universele transformatie, die heel goed aansluit bij de behoefte, en vaak ook noodzaak, van deze tijd. Een aantal onlosmakelijke subdoelen hierbij zijn:

1. het creëren van een helder en collectief bewustzijn,

2. inzien dat een ieder mag zijn wie hij of zij in oorsprong is en waardevol is in het geheel,

3. meer harmonie en gezonder,

4. in de eigen keuzes meer gebruik maken van het aanwezige potentieel en de richting van het hart, je intuïtie,

5. in de basis een groeiend vertrouwen,

6. draagvlak en een gepast verantwoordelijkheidsgevoel.

Activiteiten in 'De TULP, centrum voor Innerlijk Welbevinden' Agenda

DE TULP

De TULP benadering van Innerlijk Welbevinden is holistisch, praktisch en effectief. Met aandacht en respect voor de context en gebaseerd op vier universele principes;

Trust, vertrouwen is het fundamentele,

Unique, authenticiteit het onderscheidende,

Love, oprechtheid het verbindende,

Power, intrinsieke kracht het creërende!

 

Neem nu contact met ons op Contact